Kinderen uiten zich meestal anders dan volwassenen.

 

Vaak willen ze door hun gedrag iets vertellen. In hun spel en door de manier waarop

ze zich gedragen, geven ze boodschappen over hoe ze zich voelen

of waar ze last van hebben. Daarom kijk ik goed naar kinderen, luister

naar hun verhalen en die van hun ouders. Zo kan ik veel opmaken over

de problematiek, maar vooral ook over de aanwezige competenties.

 

JUDITH ROVERS

- ROSMALEN 2024

Ouders zijn in de behandeling erg belangrijk. De therapie is immers

maar van tijdelijke aard en het kind ontwikkelt zich verder. Dus kijken

we samen naar de hulpvraag en de gewenste situatie in de toekomst.

Ik ga er van uit dat de ouders deskundig zijn en weten wat ze moeten

doen, maar dat ze in de huidige situatie die kennis even niet meer

paraat hebben.

 

JUDITH ROVERS

- ROSMALEN 2024

 Ik ga er van uit dat iedereen zelf beschikt over mogelijkheden om een

probleem aan te pakken. Zo komt de oplossing vaak snel in zicht.

Het kind kan het, het kind weet het en het kind doet het. Daarom kijk,

luister en handel ik - als coach of therapeut - zorgvuldig en respectvol.

Ook omdat het belangrijk is dat kinderen het prettig vinden om te komen

en het gevoel hebben dat er écht naar ze wordt geluisterd. Dat is de

basis voor verandering.

 

JUDITH ROVERS

- ROSMALEN 2024

Speciaal

voor 4 tot 18 jaar

Individuele

therapie

 

Klachten of

problemen

HET KIND KAN HET,
HET KIND WEET HET

EN HET KIND DOET

 HET

-

2024

 

Algemene voorwaarden

 

Klachtenregeling

 

Informatie

 

Kwaliteitsstatuut

Aanmelden:

 

1.Vragenlijst

 

2.Overeenkomst

 

 

© 2024 Copyright Judith Rovers