Kinderen uiten zich meestal anders dan volwassenen. Vaak willen ze gedrag iets vertellen. In hun spel en door de manier waarop
ze zich gedragen, geven ze boodschappen over hoe ze zich voelen
of waar ze last van hebben. Daarom kijk ik goed naar kinderen, luister
naar hun verhalen en die van hun ouders. Zo kan ik veel opmaken over
de problematiek, maar vooral ook over de aanwezige competenties.
Ik ga er van uit dat iedereen zelf beschikt over mogelijkheden om een
probleem aan te pakken. Zo komt de oplossing vaak snel in zicht.
Het kind kan het, het kind weet het en het kind doet het. Daarom kijk,
luister en handel ik - als coach of therapeut - zorgvuldig en respectvol.
Ook omdat het belangrijk is dat kinderen het prettig vinden om te komen
en het gevoel hebben dat er écht naar ze wordt geluisterd. Dat is de
basis voor verandering.

Ouders zijn in de behandeling erg belangrijk. De therapie is immers
maar van tijdelijke aard en het kind ontwikkelt zich verder. Dus kijken
we samen naar de hulpvraag en de gewenste situatie in de toekomst.
Ik ga er van uit dat de ouders deskundig zijn en weten wat ze moeten
doen, maar dat ze in de huidige situatie die kennis even niet meer
paraat hebben.
ebben.